Tips voor KMO’s bij het gebruik van Google Adwords (SEA)

Introductie
Internet is niet meer weg te slaan uit ons dagelijks leven. Ca. 90% van de gezinnen en bedrijven gebruiken het internet om opzoekingen te doen. Vandaar ook het belang om er voor te zorgen dat uw informatie snel terug te vinden is. Dit kan op twee manieren:

 • SEO (Search Engine Optimisation). SEO zorgt ervoor dat u hoog komt te staan in de natuurlijke zoekresultaten. Het optimaliseren van deze resultaten is in principe voer voor specialisten. Hierbij raad ik zeker aan om gebruik te maken van freelance specialisten of gespecialiseerde bedrijven. De budgetten kunnen wel erg variëren: van €1.000 tot €10.000. Wees dan ook voorzichtig bij uw keuze en stel u de vraag of u nood hebt aan een Rolls Royce of dat een gewone wagen OK is.
 • SEA (Search Engine Advertising). Eenvoudige campagnes kunnen via Google Adwords perfect zelf worden uitgevoerd. Voor complexere projecten en organisaties is het toch nog altijd best om via een specialist te werken. Google op Adwords en u vindt onmiddellijk de link naar dit programma met een uitgebreide helpfunctie en handleiding.

Tips bij het gebruik en opstarten van Google Adwords

Lees verder

Advertenties

Deel 4: De sterken zullen overleven, wees er één van

Dit is het vervolg in een reeks over marketing in de economische crisis. Vorige delen: intro en samenvatting, deel 1, deel 2, deel 3.

maak-je-sterk-logo “The strong will survive”. U bent niet alleen. Uw concurrenten en uzelf vechten voor een kleinere koek. Om dezelfde omzet te kunnen behalen zal u een groter marktaandeel moeten winnen. Als uw aanbieding niet sterk genoeg is wordt de kans wel groot dat u het niet overleeft. Als u het reeds moeilijk had om te overleven toen het goed ging, dan dient u dringend actie te ondernemen, als het al niet te laat is. Een duidelijk voorbeeld hiervan zijn de vele faillissementen van onze textielbedrijven bij het begin van de crisis. Diegenen die het reeds moeilijk hadden, gingen bij de eerste tegenslag failliet.

Stel u dan ook de vraag op welke manier u zich onderscheidt van uw concurrenten. Waarom zouden uw potentiële klanten bij u moeten kopen en niet bij de concurrentie? Wat maakt u uniek? Is uw propositie sterk genoeg? Ook in tijden van crisis ?

In principe zijn er vier manieren om u te differentiëren:

 1. Prijs: de eerste en alleroudste manier van differentiatie. Geen eenvoudige differentiatie want om de goedkoopste te zijn dien je ook de laagste kostenstructuur te hebben. Je dient continu en argwanend de nieuwe technologieën en nieuwe concurrenten in het oog te houden om de positie van kostleiderschap te behouden. Het goede nieuws is dat de prijs een nog doorslaggevender argument is. ‘Value-for-money’ is aan de orde.

2. Kwaliteit: is het tweede niveau van differentiatie. Auto’s zijn een mooi voorbeeld. De heer Ford was de eerste om massa-productie te introduceren en kon door het fel lagere prijspeil een totaal nieuwe markt aanboren. De anderen volgden snel en om echt marktaandeel af te snoepen diende andere wegen bewandeld te worden zoals Toyota deed: met kwalitatieve superieure auto’s. Lees ook ‘The Toyota Way”.

3. Klantenervaring: Maar ook de kwaliteit alleen is niet meer voldoende in de autoindustrie. De meeste auto’s behalen nu een zeer hoog kwaliteitsniveau. De derde vorm van differentiatie heeft dan ook te maken met een optimale klantenervaring. Hiervij zijn er vele verschillende opties, bijv.: een uitmuntende klantenservice, merkimago, design, verpakking, product- of dienstverlening, ongeëvenaarde gebruikservaring, op maat gemaakt, unieke expertise, automatisatie, enz.

4. Uw waarden en authentieke invulling ervan. Dit is een vrij nieuw gegeven. De nieuwe generaties zijn op een totaal andere manier opgevoed. Persoonlijke en maatschappelijke waarden spelen daarin een veel belangrijker rol. Deze generaties verwachten ook van ondernemingen dat ze op een waardegedreven en duurzame manier ondernemen. Het belang van waarden en duurzaam ondernemen zal alleen maar toenemen. De eerste autoconstructeur die bijv. een milieuvriendelijke wagen op de markt kan brengen tegen een redelijke prijs en een gelijkaardige rijervaring zal ongetwijfeld een hit scoren.

Maar nogmaals, de basisvraag blijft: is uw propositie sterk genoeg om te overleven ? Doe een evaluatie en pas aan indien nodig.

Nog vragen ? Ondersteuning nodig ? Contacteer me gerust.

Georges Dockx, Marketing Consultant, georges.dockx@4psquare.com,     +32 485 878700

Deel 3: Geef extra aandacht aan uw bestaande klanten

Dit is het vervolg in een reeks over marketing in de economische crisis. Vorige delen: intro en samenvatting, deel 1, deel 2.

klantiskoningDe meeste bedrijven investeren te weinig in het behoud van hun klanten. Nochtans is het veel eenvoudiger en goedkoper om klanten te behouden dan nieuwe te winnen. En dit dogma wordt nu versterkt door de economische crisis. Indien u vandaag nog geen specifiek en structureel programma hebt om de tevredenheid van uw klanten te meten en de loyaliteit te verhogen, dan stellen wij voor daar zéér dringend mee te beginnen met volgende elementen:

o Stel een visie op hoe u uw klanten tevreden houdt doorheen de volledige klantencyclus. Tevreden klanten zijn klanten waar u aan hun verwachtingen voldoet. Enthousiaste en loyale klanten zijn klanten waaraan u meer geeft dan ze uiteindelijk verwacht hadden. U kan dit bereiken door eenvoudige zaken, bv..: zorg voor een unieke eerste ervaring met uw bedrijf, verras soms uw klanten met onverwachte extra’s, hou steeds uw beloftes, los mogelijke problemen onmiddellijk op, enz. Een interessante werkwijze hierbij is om in kaart te brengen welke de verschillende momenten zijn waarbij uw klanten in contact komen met uw bedrijf. Stel u daarbij dan de vraag hoe deze momenten op een unieke en verrassende manier kunnen ingevuld worden.

o Meet op regelmatige tijdstippen de tevredenheid van uw klanten en neem onmiddellijk actie zodra er gevaarsignalen optreden. Dit lijkt een complexe en kostelijk proces maar kan op een eenvoudige manier geïmplementeerd worden met de huidige technologische middelen.

0 En nog een paar laatste tips: spreek regelmatig met uw klanten, probeer ze te helpen en bespaar zeker niet te veel op de relatieonderhoudende investeringen. Je klanten heb je hard nodig.

Nog vragen ? Een klankbord nodig ? Neem gerust contact op.

Georges Dockx, Marketing Consultant 4P square, georges.dockx@4psquare.com, 0485 / 878700

Klantendiensten komen tekort

klantendienstOnderaan een link naar een interessant artikel over falende klantendiensten. Ik vrees echter dat dit een vrii algemeen gegeven is die niet alleen beperkt is tot de Telecombedrijven. De problemen zijn daar waarschijnlijk het grootst omdat zij een groot recurrent klantenclienteel hebben. Maar het is een wereldwijd fenomeen in vele bedrijven.

Waarom is dat ? Voor mij is er maar één echte belangrijke reden. De klant staat niet meer centraal. Bedrijven zeggen wel dat dit het geval is maar in de praktijk wordt gefocust op processen, scenario’s en kostenoptimalisatie en niet op klanttevredenheid. En dat is verkeerd. Klanten helpen en zorgen voor maximale tevredenheid moet het einddoel zijn en daarond moeten processen gebouwd worden op de meest kostenvriendelijke manier, niet omgekeerd.

Als je vanuit dat standpunt vertrekt zal je tot de conclusie komen dat je:

1. Meer zult moeten betalen om alle agenten voldoende opleiding en training te geven, alsmede om incentives uit te bouwen indien de klanttevredenheidsdoelstellingen worden behaald.

2. De processen flexibelder moeten opgebouwd worden om agenten meer mogelijkheden te geven om onmiddellijk te kunnen reageren op afwijkende scenario’s. Laat hun hierbij voldoende ruimte en verantwoordelijkheid om beslissingen te nemen (binnen een bepaald kader natuurlijk).

3. De agenten beter moeten betrokken worden in het dagdagelijks verbeteren van de processen

In ruil krijg je dan meer tevreden klanten, misschien zelfs fans als je het goed doet. En deze klanten lopen niet weg. neen, ze brengen zelfs nieuwe klanten aan. De uiteindelijke uitkomst is ongetwijfeld positief als je het op de juiste manier doet.

Klantendienst van telecombedrijven schiet tekort

Vragen ? Suggesties ? Just contact me.

Georges Dockx

Marketing Consultant

georges.dockx@4psquare.com

  0485 878700

Deel 2: Pas uw aanbod aan in functie van de gewijzigde omstandigheden

Dit is het vervolg in een reeks over marketing in de economische crisis. Vorige delen: intro en samenvatting, analyseer en KEN de gevolgen voor uw doelgroep, klanten en bedrijf.

pasaan

Eénmaal u een duidelijke analyse gemaakt hebt van de gewijzigde behoeften en consequenties voor uw doelgroep en klanten (zie deel 1) kan u dat vertalen in concrete acties, producten en diensten om hierop in te spelen.

Vandaag de dag is kostenbesparing voor het merendeel van uw klanten echter een duidelijke prioriteit. Consumenten besparen waar mogelijk en managers binnen bedrijven krijgen de opdracht om 20% of meer te besparen. De vragen die u zich kan stellen (dit is enkel een greep uit de mogelijkheden):

Product: 

 • Hoe kan u op deze gewijzigde behoeften inspelen?
 • Welke producten en diensten binnen uw gamma kunnen hierbij een meerwaarde in brengen?
 • Welke producten en diensten hebben een snelle ROI (return on investment)?
 • Moet u eventueel nieuwe producten of diensten ontwikkelen?

Prijs:

 • Moet u uw prijszetting of andere eigenschappen aanpassen? Eventueel in ruil voor een contractverlenging? Voor meer volume ? In ruil voor andere leveringsvoorwaarden waardoor u zelf kan besparen ? …
 • Kan u overgaan naar andere financieringsmodellen? Van éénmalige aankopen naar huur- of lease- formules?

Plaats:

 • Kan u nieuwe, minder conjuncturele markten (sectoren, georgrafisch, …) aanspreken?
 • Moet u nieuwe kanalen gebruiken (internet, …)?

Promotie: Moet u meer gaan werken met value promotions (= geven van extra waarde via kortingen, 2+1, etc …). Ook op communicatievlak zijn er vele mogelijkheden maar daar komen we later op terug.

De mogelijkheden zijn zeer divers en dienen op maat te worden ingevuld per onderneming en dit op basis van de meest essentiële vraag binnen marketing: wat wenst uw klant en hoe speelt u hier het best op in.

 Een paar recente voorbeelden van bedrijven die inspelen op de gewijzigde marktbehoeften:

 • De Aldi-klant vindt even scherpe prijzen in de Delhaize. Dat is de boodschap van een opvallende campagne van de supermarkt Delhaize.
 • Microsoft wil nieuwe CRM– en ERP-klanten een duwtje in de rug geven. Het bedrijf laat de financieringskost over 36 maanden vallen en hoopt zo dat stilgelegde of verplaatste projecten terug op de rails geraken.

 Stel u dus de vraag: wat kan u doen?

Deel 1: Analyseer en KEN de gevolgen voor uw doelgroep, klanten en bedrijf

Dit is het vervolg in een reeks over marketing in de economische crisis. Klik hier om de intro (en samenvatting) te lezen.

knowEen allereerste stap in het uitbouwen van een succesvolle crisisaanpak via marketing bestaat erin om een gedegen analyse te maken van de consequenties van de economische crisis op uw doelgroep en klanten.

 Het is belangrijk dat u deze gevolgen zo goed mogelijk KENT en niet zomaar inschat. De foto van ex-president Bush staat hier om dit te illustreren. Had hij geweten wat de gevolgen waren van het faillissement van Lehmann-Brothers had hij dit helemaal niet laten gebeuren en zou de crisis niet deze proporties hebben genomen.

 Zorg gewoon dat het niet voor uw bedrijf gebeurd: KEN de gevolgen (of schat ze zo goed mogelijk in) en neem doordachte beslissingen.

 De standaard vragen die u dient te beantwoorden zijn:

 • Wie is uw doelgroep? Wat zijn hun behoeften?
 • Waar kopen ze? Wat is hun aankoopproces? Welke criteria zijn voor hun belangrijk?
 • In welke mate zijn deze gewijzigd ten gevolge van de economische crisis?
 • Wat betekent dit allemaal voor het aantrekken van nieuwe klanten?

 Nog belangrijker zijn dezelfde vragen voor uw bestaande klanten.

 • Wat zijn de gevolgen voor mijn huidige klanten?
 • In welke mate zijn mijn klanten tevreden klanten?
 • Hoe groot is het gevaar dat zij gaan uitkijken naar andere/goedkopere alternatieven?

 Uiteindelijk dient u een inschatting te maken van de gevolgen van dit alles op uw omzet en winst. Er kunnen negatieve gevolgen zijn, maar ook positieve.

 Dit soort vragen kan u enkel beantwoorden door in gesprek te gaan met uw doelgroep en bestaande klanten. Dit kan onder meer door het organiseren van focus groepen,  één op één gesprekken, rondetafel gesprekken met uw klanten, gestructureerde informatievergaring via uw vertegenwoordigers, aankopen van bestaande onderzoeken, google – onderzoek, enz …

 Volgende deel: Pas uw aanbod aan aan de gewijzigde marktomstandigheden.

Als u vragen heeft, sneller info nodig hebt of … contacteer me maar.

Georges Dockx

Marketing consultant

4P square

Excellence in business development and marketing

Georges.dockx@4psquare.com

           +32 4…          

http://www.4psquare.com

Mensen ondernemen voor mensen

pompvanhetvolkWat een tijden ! Oorlogen, extremisme, bankcrisis, uithongering, genocide, economische crisis, enz. Gaan we dan nooit volwassen worden? Gelukkig gebeuren er dagelijks nog leuke, mooie, ethische en integere dingen die jammer genoeg niet de titels van de pers halen maar toch stel ik me vragen. Vragen over waar het allemaal naar toe gaat ?

Naar mijn mening dient er systemisch iets fundamenteel te veranderen. Het communisme heeft reeds lang bewezen dat het geen optie is en het kapitalisme is nu aan het bewijzen dat het zeker niet zaligmakend is. De mens is nu éénmaal niet gemaakt om absolute vrijheid te krijgen. Zelf geloof ik in het concept van ‘waarde-kapitalisme’ ipv het huidige ‘geld-kapitalisme’. 

Natuurlijk dient het individu voldoende vrijheid te krijgen en natuurlijk dient entrepreneurschap beloond te worden maar niet ten koste van alles. Het uiteindelijk doel is het creëren van waarde in de ruime zin van het woord: materiële en immateriële. In dat kader vind ik bijv. het initiatief van de pomp van het volk gewoonweg fantastisch. Een initiatief van mensen die ondernemen voor mensen. Natuurlijk wens ik hun veel succes. Hopelijk komen er zo nog vele initiatieven. Als ik daarbij kan helpen, graag.

Georges Dockx

4P square

Excellence in business development and marketing

Georges.dockx@4psquare.com

      +32 4…     

http://www.4psquare.com